Latest News

โป๊ยหยี่สี่เถียว ฉบับค้นหาเวลาวันเดือนปีจากหลักจับกะจื้อ

โปรแกรม โป๊ยหยี่สี่เถียว ฉบับค้นหาเวลาวันเดือนปีจากหลักจับกะจื้อ 

ใช้ตรวจ เวลา-วัน-เดือน-ปี (จร) ว่าช่วงที่ดีที่สุด (ให้คุณ) หรือร้ายที่สุด (ให้โทษ) ตรงกับ เวลาวัดเดือนปีใด ซึ่งจะทำให้ทราบได้ล่วงหน้าหรือว่าผ่านไปแล้ว
แสดงข้อมูล เวลา-วัน-เดือน-ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2443-2593 (151 ปี)
เหมาะสำหรับผู้ที่ดูดวงจีนเป็น และผู้ศึกษาดวงจีน ที่เข้าใจเรื่อง สละดิถี ซาฮะ ซาหวย ชนบน ชนล่าง ฮะบน ฮะล่าง ครึ่งฮะ ที่ให้คุณ ให้โทษ ดิถีแข็ง-อ่อน ฯลฯ ราศีบน ราศีล่าง ที่ให้คุณ ให้โทษ


รุ่นปี 2559            300.- บาท

ติดต่อสั่งซื้อ
ได้ที่คุณนุ่น มือถือ | LINE: 08-5843-7358

:: www.tiantek.com :: Designed by Templateism.com Copyright © 2014

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.