Latest News

วิธีเขียนอักษรตัวบนของจีน 10 ตัว

# ราศีบน อ่านว่า ธาตุ อิม/เอี๊ยง
1 กะ ไม้ใหญ่ เอี๊ยง
2 อิก ไม้เล็ก อิม
3 เปี้ย ไฟใหญ่ เอี๊ยง
4 เตง ไฟเล็ก อิม
5 โบ่ว ดินใหญ่ เอี๊ยง
6 กี้ ดินเล็ก อิม
7 แก ทองใหญ่ เอี๊ยง
8 ซิง ทองเล็ก อิม
9 ยิ้ม น้ำใหญ่ เอี๊ยง
10 กุ่ย น้ำเล็ก อิมปฐมบท
วิธีเขียนอักษรตัวล่าง 12 นักษัตร
การตั้งดวงจีน

:: www.tiantek.com :: Designed by Templateism.com Copyright © 2014

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.