Latest News

            2. ดิถีกำลังเป็น 6 (แข็ง) ได้พวกมาอีกอย่างน้อย 1 (แข็งเกินไป) ให้ถือว่า อ่อน ซึ่งขอเรียกสั้นๆ ว่า แบบ 6+1 โดยมีรูปแบบย่อยดังนี้ (คล้าย 2-1)

6+1 ชนบน
            จากตัวอย่าง 11 ดิถี คือ 庚 ธาตุศัตรู คือ น้ำ – ไม้ และ 庚 ชน 甲 ได้ การชน เป็นคล้ายๆ การแย่งมาอยู่ฝ่ายที่ชนะ เช่น ทอง ชน ไม้ (ทองชนะ)และ ไม้เป็นธาตุศัตรูจึงถูกแย่งมาอยู่ฝ่ายดิถี ทำให้ดิถีมีกำลังเพิ่มจาก 6 เป็น 7 ถือว่า อ่อน

หมายเหตุ แบบ 2-1 ก็ใช้หลักการเดียวกัน เพียงแต่เราไม่ได้สนใจกำลังของศัตรูที่เพิ่มแต่เราสนใจกำลังดิถีซึ่งถูกแย่งหรือถูกทำลาย


6+1 ชนล่าง
            จากตัวอย่าง 12 (คำอธิบายหลักการเดียวกับตัวอย่าง 11) ดิถีกำลังเป็น 6 และ 申 ชน 寅 ได้พวกมาอีก 1 เป็น 7 ถือว่า อ่อน

6+1 ฮะบน

            จากตัวอย่าง 13 丁 (ธาตุศัตรู) ถูก 壬 ฮะ กลายเป็นธาตุไม้ (เป็นคู่ธาตุของดิถี) การฮะนี้ก็ถือเป็นการแย่งศัตรูมาอยู่ฝ่ายดิถีเช่นเดียวกับการชน แต่การฮะต้องดูฐานเดือน (หรือ ซาหวย / ซาฮะ) เหมือนเดิม สรุปว่า ฮะ ได้สำเร็จ! กำลังดิถีจาก 6 ได้ 丁 มาเป็นพวกอีก 1 เป็น 7 ถือว่า อ่อน6+1 ฮะล่าง

            จากตัวอย่าง 14 戌 (ธาตุศัตรู) ฮะกับ 卯 เป็นธาตุไฟ (เป็นคู่ธาตุของดิถี) การฮะนี้ก็ถือเป็นการแย่งศัตรูมาอยู่ฝ่ายดิถีเช่นเดียวกับการชน ฐานเดือนเป็นธาตุไม้ 寅 จึงฮะ ได้สำเร็จ! กำลังดิถีจาก 6 ได้ 戌 มาเป็นพวกอีก 1 เป็น 7 ถือว่า อ่อน

6+1 ครึ่งฮะ

 


            จากตัวอย่าง 15 ดิถี คือ 壬 ครึ่งฮะ คือ 酉 + 巳 = ธาตุทอง 申 เป็นฐานเดือนซึ่งเป็นคู่ธาตุของครึ่งฮะ ถือว่า ฮะได้สำเร็จ! ดิถีจากกำลัง 6 ฮะได้ 巳 (ธาตุศัตรู) มาอีก 1 เป็น 7 ถือว่า อ่อน

            จากตัวอย่าง 16 เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ (ครึ่งฮะ คือ 子 + 辰 = ธาตุน้ำ) เพราะ 辰 เป็นธาตุดิน ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับดิถี ปรกติเราจะนับแต้มเฉพาะคู่ธาตุ หรือ ธาตุส่งเสริมของดิถี แต่จะไม่นับแต้มของธาตุที่มาพิฆาตดิถี (ดิน) สำหรับกรณีนี้ เราต้องการนับแต้มเพิ่ม การฮะธาตุพิฆาตดิถีให้กลายเป็นคู่ธาตุ หรือธาตุส่งเสริม และฐานเดือนส่งเสริม(หรือคู่ธาตุ) ถือว่า ฮะได้สำเร็จ! ดิถีจากกำลัง 6 ได้ 辰 เพิ่มมาอีก 1 เป็น 7 ถือว่า อ่อน

หมายเหตุ – แบบ 2-1 เราฮะเพื่อตัดกำลังดิถี โดย ฮะ แล้วต้องกลายเป็นธาตุศัตรู แต่แบบ 6+1 เราฮะเพื่อเพิ่มกำลังดิถี จะยอมให้มีการฮะธาตุซึ่งพิฆาตดิถี แล้วกลายเป็นธาตุส่งเสริมหรือคู่ธาตุของดิถีได้


การหาธาตุสำคัญ ดวงพิเศษ ๑ (1.ดิถีกำลังเป็น 2)
ดวงพิเศษ ๑ (3.ดิถีกำลังเป็น 5)
ดวงพิเศษ ๒ (1.ธาตุศัตรูไม่มี)

:: www.tiantek.com :: Designed by Templateism.com Copyright © 2014

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.