Latest News

วัยจร

วัยจรเป็นอีกตารางหนึ่งที่ต้องสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำนายควบคู่กับ ดวงจีน 8 ตัว

ตัวอย่างดวงจีนที่จะนำมาสร้างวัยจร
(คุณ ก วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2502 เวลา 18:30 น.)

การนับวัยจรให้เอาหลักเดือนเกิดเป็นหลักในการนับโดยดูจากตารางแสดงความสัมพันธ์ของ 60 กะจื้อ ส่วนการนับไปทางซ้ายหรือขวาจะมีเงื่อนไข 4 ข้อด้วยกัน


 

เงื่อนไขการสร้างวัยจร

เริ่มต้นนับโดยยึดแท่งเดือน และพิจารณาว่า...
 1. ถ้าปีเกิดราศีบนเป็นเอี๊ยงและเจ้าของดวงเป็นชาย (เอี้ยง) ใช้วัยจรแบบนับตาม (นับไปทางขวา)
 2. ถ้าปีเกิดราศีบนเป็นเอี๊ยงและเจ้าของดวงเป็นหญิง (อิม) ใช้วัยจรแบบนับย้อน (นับไปทางซ้าย)
 3. ถ้าปีเกิดราศีบนเป็นอิมและเจ้าของดวงเป็นชาย (เอี๊ยง) ใช้วัยจรแบบนับย้อน (นับไปทางซ้าย)
 4. ถ้าปีเกิดราศีบนเป็นอิมและเจ้าของดวงเป็นหญิง (อิม) ใช้วัยจรแบบนับตาม (นับไปทางขวา)

จากตัวอย่างดวงจีนนี้ เป็นของคุณ ก วันที่ 23 ธันวามคม 2502 เวลา 18:30 น. เพศชาย (เอี๊ยง) และปีเกิดราศีบนเป็น 子 (อิม) ฉะนั้นวัยจรจึงเป็นแบบนับย้อน (นับไปทางซ้าย) โดยเริ่มนับจาก 乙亥 คู่ถัดไปเป็น 甲戌, 癸酉, 壬申 ไปเรื่อยๆ (ประมาณ 8-10 คู่)

เลขเสวยอายุของวัยจรเป็นตัวเลขอายุเริ่มต้น ที่ใช้ทำนายควบคู่กับแท่งวัยจรเดียวกัน เช่น หากต้องการทำนายดวงตอนอายุ 20 ปี ก็ให้ยึดวัยจร 甲戌

 

การคำนวณตัวเลขเสวยอายุตัวเลขเสวยอายุมี 2 ตัวคือ
 • นับย้อนขึ้นตามลูกศรสีแดง (นับได้ 16 วัน หารด้วย 3 เลขเสวยอายุคือ 5.33) (นับจากวันเกิดจนถึงวันแรกในแท่งเดือนเกิดเดียวกัน ในที่นี้ก็คือ 丙子
 • นับลงตามลูกศรสีน้ำเงิน (นับได้ 13 วัน หารด้วย 3 เลขเสวยอายุคือ 4.33) โดยนับถัดจากวันเกิดจนถึงวันสุดท้ายภายในแท่งเดือนเกิดเดียวกันคือ 丙子

เงื่อนไขการคำนวณหาเลขเสวยอายุของวัยจร

 1. หากเป็นเพศชาย (เอี๊ยง) และปีเกิดราศีบนเป็นเอี๊ยง ให้นับลง
 2. หากเป็นเพศหญิง (อิม) และปีเกิดราศีบนเป็นอิม ให้นับลง
 3. หากเป็นเพศชาย (เอี๊ยง) และปีเกิดราศีบนเป็นอิม ให้นับขึ้น
 4. หากเป็นเพศหญิง (อิม) และปีเกิดราศีบนเป็นเอี๊ยง ให้นับขี้น
หมายเหตุ - ท่านจะเห็นได้ว่า
 • จากตัวอย่างวัยจรแบบนับตาม (นับลง) เลขเสวยอายุเริ่มต้น (13 วัน หารด้วย 3) คือ 4.33 ปี หรือ 4 ปี 4 เดือน 
 • จากตัวอย่างวัยจรแบบนับย้อน (นับขึ้น) เลขเสวยอายุเริ่มต้น (16 วัน หารด้วย 3) คือ 5.33 ปี หรือ 5 ปี 4 เดือน
จากนั้นก็บวกเพิ่มหลักวัยจรหลักละ 10 ปี (ตามรูป)


การตั้งดวงจีน
การหาธาตุสำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

:: www.tiantek.com :: Designed by Templateism.com Copyright © 2014

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.