Latest News

ดวงพิเศษ ๑

            เกณฑ์ดวงพิเศษที่จะกล่าวถึงนี้ จะอาศัยจุดเริ่มต้นของกำลังดิถีซึ่งมีแนวโน้มที่จะพลิกผันจากดิถีอ่อน แข็ง หรือ จากดิถีแข็ง อ่อน จะอยู่ใน 3 แบบหลัก คือ

  1. ดิถีกำลังเป็น 2 (อ่อน) แต่ถูกทำลายเหลือ 1 (อ่อนเกินไป) แข็ง
  2. ดิถีกำลังเป็น 6 (แข็ง) ได้พวกมาอีกอย่างน้อย 1 (แข็งเกินไป) อ่อน
  3. ดิถีกำลังเป็น 5 (แข็ง) ได้พวกมาอีกอย่างน้อย 2 (แข็งเกินไป) อ่อน

            1. ดีถีกำลังเป็น 2 (อ่อน) แต่ถูกทำลายเหลือ 1 ให้ถือว่า แข็ง มีหลายรูปแบบ ซึ่งขอเรียกสั้นๆ ว่า แบบ 2-1 โดยมีรูปแบบย่อยดังนี้

  2-1 ชนบน
 

            จากตัวอย่าง 1 ดิถี คือ 丁 (ไฟ) และธาตุส่งเสริม คือ 甲 (ไม้) ดิถีกำลังเป็น 2 แต่ 甲 ถูกชนโดย 庚 กลายเป็นดิถีโดดเดี่ยว ถือว่า แข็ง ฉะนั้น ธาตุให้คุณ คือ ดิน – ทอง ส่วนธาตุให้โทษ คือ น้ำ – ไม้ – ไฟ

ตัวอย่าง 2 (คล้ายตัวอย่าง 1 ) แต่ 壬 ชน 丙 ไม่ได้ จึงถือว่า อ่อน

จากตัวอย่าง1 และ 2 ดิถีเป็นไฟ ธาตุที่ถือว่าอยู่กลุ่มเดียวกับดิถี คือ น้ำ (ธาตุพิฆาตดิถี) - ไม้ (ธาตุส่งเสริมดิถี) – ไฟ (คู่ธาตุ) ส่วนอีก 2 ธาตุ คือ ดิน (ธาตุซึ่งดิถีให้กำเนิด) – ทอง (ธาตุซึ่งถูกดิถีพิฆาต) ขอเรียกว่าเป็นกลุ่มธาตุศัตรู

สรุป จากตัวอย่าง 1 庚 ชน 甲 ได้ เพราะ 庚 เป็นธาตุศัตรู

ตัวอย่าง 2 壬 ชน 丙 ไม่ได้ เพราะ ทั้งคู่อยู่กลุ่มเดียวกับดิถี


2-1 ชนล่าง
 
            จากตัวอย่าง 3 ดิถี คือ 戊 และธาตุส่งเสริม คือ 午 ดิถีกำลังเป็น 2 แต่ 子 ชน 午 (子 เป็นธาตุศัตรูของ 戌) ถือว่า แข็ง

            ตัวอย่าง 4 ดิถีกำลังเป็น 2 แต่ 酉 ชน 卯 (酉 เป็นธาตุศัตรูของ 卯) ถือว่า แข็ง

สรุป ตัวอย่าง 3 ธาตุศัตรู คือ ทอง – น้ำ
ตัวอย่าง 4 ธาตุศัตรู คือ ดิน – ทอง
ถ้าเปลี่ยนจาก 卯 เป็น 午 แล้ว 子 จะชน 午 ไม่ได้ เพราะ 子 และ 午 เป็นธาตุกลุ่มดิถี (ก็คือ น้ำ – ไม้ - ไฟ)


2-1 ฮะบน
 
            จากตัวอย่าง 5 และ 6 ดิถี คือ 壬 ดิถีกำลังเป็น 2 , ธาตุศัตรู คือ ไม้ – ไฟ
ธาตุส่งเสริม คือ น้ำ, 癸 ฮะ 戊 กลายเป็นธาตุไฟ (ธาตุศัตรู) กลายเป็นดิถีโดดเดี่ยวถือว่า แข็ง ที่สำคัญทุกครั้งที่การฮะ ต้องดูว่า ฐานเดือนเป็นธาตุส่งเสริมหรือคู่ธาตุ หรือไม่? จากตัวอย่าง 5 และ 6 ฮะกันเป็นไฟ ฐานเดือนต้องเป็น ไม้ หรือ ไฟ หรือ อีกกรณีหนึ่ง หากมีซาหวย หรือ ซาฮะเป็นธาตุ ไม้ หรือ ไฟ ก็ถือว่า ฮะ ได้สำเร็จ

สรุป จากตัวอย่าง 5 และ 6 กำลังดิถีเป็น 2 ถ้าจะดูเรื่องการฮะ ต้องดูว่าฮะแล้วกลายเป็นธาตุศัตรูหรือไม่ ถ้าใช่ จึงดูต่อไปที่ ฐานเดือน หรือ ซาหวย / ซาฮะ2-1 ฮะล่าง
            จากตัวอย่าง 7 ดิถีเป็น 甲 ธาตุศัตรู คือไฟ – ดิน คู่ฮะราศีล่าง คือ 子 ฮะ 丑 เป็นดิน ฐานเดือนเป็นดิน กลายเป็นดิถีโดดเดี่ยว ถือว่า แข็ง


2-1 ซาหวย
จากตัวอย่าง 8 ดิถี คือ 戊 ธาตุศัตรู คือ ทอง - น้ำ คู่ธาตุ คือ 戌 ได้รวมธาตุกับ 申 และ 酉 กลายเป็นซาหวย (ธาตุทอง) กลายเป็นดิถีโดดเดี่ยว ถือว่า แข็ง


2-1 ซาฮะ
จากตัวอย่าง 9 ดิถี คือ 辛 ธาตุศัตรู คือ น้ำ – ไม้ ธาตุส่งเสริม คือ 未 ได้รวมธาตุกับ 亥 และ 卯 กลายเป็นซาฮะ (ธาตุไม้) กลายเป็นดิถีโดดเดี่ยว ถือว่า แข็ง


2-1 ครึ่งฮะ
จากตัวอย่าง 10 ดิถี คือ 戊 ธาตุศัตรู คือ ทอง – น้ำ ครึ่งฮะ คือ 酉 + 巳 = ธาตุทอง และต้องดูฐานเดือนว่าเป็น ดิน หรือ ทอง เหมือนกฎเกณฑ์การฮะ ในที่นี่ ฐานเดือน คือ 酉 ฮะได้สำเร็จ! … กลายเป็นดิถีโดดเดี่ยว ถือว่า แข็ง

สรุป 2-1 (ดิถี 2 ถูกทำลายไป 1)
การชน –ห้ามชนกันภายในกลุ่มดิถีเดียวกัน เช่น ดิถี คือ ไฟ (น้ำ ชน ไฟ) เป็นต้น ทั้งการชนของราศีบนหรือราศีล่าง และไม่ต้องสนใจฐานเดือน หรือ ซาหวย/ซาฮะ
การฮะ – คู่ที่ฮะกันทั้งราศีบน หรือราศีล่าง ต้องฮะแล้วเป็นธาตุศัตรู ฮะได้สำเร็จหรือไม่...ดูที่ฐานเดือน หรือ ซาหวย/ซาฮะ ว่าส่งเสริมหรือเป็นคู่ธาตุหรือไม่

http://tiantek.blogspot.com/p/blog-page_26.html
ดวงพิเศษ ๑ (2.ดิถีกำลังเป็น 6)
ดวงพิเศษ ๒ (1.ธาตุศัตรูไม่มี)

:: www.tiantek.com :: Designed by Templateism.com Copyright © 2014

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.