Latest News

ตารางแสดงความสัมพันธ์ของ 60 กะจื้อจากตัวอย่างตาราง 60 กะจื้อ จะเห็นว่า...
ถ้าราศีบนเป็น เอี๊ยง ราศีล่างก็จะเป็น เอี๊ยง
ถ้าราศีบนเป็น อิม ราศีล่างก็จะเป็น อิมด้วย

หมายความว่า ถ้าคุณตั้งดวงจีนในแต่ละแท่งปี-แท่งเดือน-แท่งวัน หรือ แท่งเวลา ถ้าไม่อยู่ใน 60 กะจื้อ แสดงว่า คุณตั้งดวงจีนผิดแน่นอน! เช่น ในตัวอย่าง 1- คุณ ก เกิดวัน 甲子 จะไม่มีทางเป็น 甲丑 เพราะ 甲 เป็นเอี๊ยงแต่ 丑 เป็นอิม หรือ ไม่อยู่ใน 60 กะจื้อนั่นเอง

ปฐมบท (หยิน-หยาง, เบญจธาตุ, ตารางราศีบน, ตารางราศีล่าง, ราศีบนและราศีล่างที่เทียนเท่ากัน) การตั้งดวงจีน
การตั้งดวงจีน (ปฏิทินจีนแบบรายวัน)
วัยจร

:: www.tiantek.com :: Designed by Templateism.com Copyright © 2014

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.