Latest News

ธาตุทั้ง 5 และคุณสมบัติ


(ดิน) หมายถึง
ความมั่นคง, อยู่กับที่, ในประเทศ
(ทอง) หมายถึง
ความแข็ง, แข็งแกร่ง, ยุติธรรม
(น้ำ) หมายถึง
ความเย็น, เคลื่อนไหว, ไม่หยุดนิ่ง, กั้นไม่ได้, เอาไม่อยู่, ไหลลงต่ำ
(ไม้) หมายถึง
ความอ่อน, คุณธรรม, อ่อนโยน, ร่มเย็น, เป็นสุข
(ไฟ) หมายถึง
ความร้อน, ขึ้นสู่ที่สูง, กว้างไกล, ต่างประเทศ


:: www.tiantek.com :: Designed by Templateism.com Copyright © 2014

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.