Latest News

ตำราเรียนดวงจีนชั้นสูง

ตำราสอนดวงจีนและฮวสงจุ้ย ชั้นสูง เล่ม 1 ระดับมืออาชีพ
                    ผู้ เขียนเป็นอีกผู้หนึ่ง ที่ศึกษาการอ่านดวงตามแนวทางของสำนักแชลั้ง แต่ปัญหาหนึ่งที่รบกวนจิตใจผู้เขียนตลอดมาคือ “ตำแหน่งของดวงเหมือนกัน แต่บางครั้งผลที่ออกมาจากเจ้าของดวงแต่ละคน ไม่เหมือนกันทุกครั้ง” แสดงว่าต้องมีรายละเอียดบางอย่างที่ยังขาดการทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้และ จากการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่องผู้เขียนพบรายละเอียดอีกหลายประการที่ สามารถขจัดปัญหาดังกล่าวได้ ทำให้ผลการอ่านดวงแม่นยำยิ่งขึ้น ผู้เขียนเห็นว่าในฐานะของผู้ศึกษาการอ่านดวงควรจะเผยแพร่ เพื่อเป็นการดำรงไว้ ในส่วนที่เคยขาดหายไป ในขณะทีมีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง เมื่อในอดีต
                    ดัง นั้นตำราการอ่านดวงเล่มนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเผยอีกหลายแง่มุมของการอ่านดวง ที่ทำให้การอ่านดวงในอดีตยังไม่สมบูรณ์อย่างที่ผ่านมาให้มีความละเอียด สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และผู้เขียนหวังว่าผู้ศึกษาการอ่านดวงทีได้ศึกษาตำราเล่มนี้แล้วจะช่วยกัน ดำรงไว้ และเผยแพร่ต่อไปให้เป็นสมบัติ ของศาสตร์และศิลป์ ในการอ่านดวงต่อไป
ด้วยความรักและจริงใจ
เทียนเต็ก ซินแซ
จำนวนหน้า: 232 หน้า
ราคา: 330.- บาท

หนังสือได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป หรือที่วัดแดงประชาราษฎร์ ถนนบงกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 02-447-3593, 081-936-6908 หรือที่ ร้าน โหราเวสม์ ซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ กทม.10250 โทรศัพท์ 02-721-8765


:: www.tiantek.com :: Designed by Templateism.com Copyright © 2014

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.