Latest News

กวนอิม 84 ปาง ไขปริศนาดวงจีน โดย เทียนเต็ก ซินแส

กวนอิม 84 ปาง
ไขปริศนาดวงจีน โดย เทียนเต็ก ซินแส

                    คำว่า "พระโพธิสัตว์" คือ ผู้ซึ่งตั้งจิตแน่วแน่ในการบำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปใน อนาคต จึงมีการสร้างสมบุญบารมีเพื่อโปรดสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์และเรียกกันว่า "พระโพธิสัตว์" คติเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์นี้มาจากลัทธิมหายาน ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย เรียกกันในสันสกฤตว่า "พระอวโลกิเตศวร" (Avalokitesvara) ซึ่งแปลว่า "พระผู้เฝ้ามองดูด้วยความเตตากรุณา" หรือ "พระผู้ทรงสดับฟังเสียงร้องไห้ของสัตว์โลก"
                    ความเมตตากรุณาและความยุติธรรม เป็นคุณธรรม ๒ ประการของการอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษยชาติ ในความเชื่อพระพุทธศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร คือพระเทพแห่งเมตตาธรรม เป็นเทพที่มีความโดดเด่นที่สุด เพราะมีผู้นับถืออย่างแพร่หลาย จากอินเดียไปยังจีน ทิเบต ญี่ปุ่น และเกาหลี
                    พระโพธิสัตว์องค์นี้ มีลักษณะพระวรกายที่งดงามอ่อนโยน สายพระเนตรที่แสดงความกรุณาห่วงใยมวลมนุษย์ ในเมืองจีนเรียกพระโพธิสัตว์องค์นี้ว่า กวนอิม
                    หลังสมัยราชวงศ์ถังลงมา ได้เกิดตำนานเจ้าแม่กวนอิมขึ้น ทำให้มีการสร้างรูปพระโพธิสัตว์องค์นี้เป็นสตรี และปัจจุบันคนส่วนใหญ่รู้จักว่าคือ เจ้าแม่กวนอิม
                    ดังนั้น พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ของอินเดียยนั้น ก็คือองค์เดียวกันกับ "พระกวนอิมโพธิสัตว์" หรือ "เจ้าแม่กวนอิม" พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือด้วยความซาบซึ้งในน้ำพระทัยแห่งมหาการุ ณที่พระองค์ทรงโปรดสัตว์ทั่วทั้งไตรภูมิให้พ้นจากกองทุกข์

สารบัญ
 • บทที่ ๑    กำเนิดพระโพธิสัตว์กวนอิม
 • บทที่ ๒    พระอวโลกิเตศวร
 • บทที่ ๓    พระโพธิสัตว์กวนอิม อวตาร ๘๔ ปาง
 • บทที่ ๔    มหากรุณาธารณีสูตร
 • บทที่ ๕    วิถีพระโพธิสัตว์
 • บทที่ ๖    เจ้าแม่กวนอิม ไตรภาคี
                  ร่ำรวย อำนาจ วาสนา
                  (มนุษย์ สวรรค์ นิพพาน)   
 • การทำนายดวงจีนและฮวงจุ้ยสำเร็จรูป
จำนวนหน้า: 268 หน้า
ราคา: 199.- บาท

หนังสือได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป หรือที่วัดแดงประชาราษฎร์ ถนนบงกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 02-447-3593, 081-936-6908 หรือที่ ร้าน โหราเวสม์ ซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ กทม.10250 โทรศัพท์ 02-721-8765


:: www.tiantek.com :: Designed by Templateism.com Copyright © 2014

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.