Latest News

พิธีเททองหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม ไตรภาคี

พิธีเททองหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม ไตรภาคี วัดแดงประชาราษฎร์ 

สูง 2.15 เมตร (ร่ำรวย วาสนา บารมี)
ปางไตรภาคี (มนุษย์ สวรรค์ นิพพาน) ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม 2554
วัดแดงประชาราษฏร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
(ตรงกับวันที่ 19 เดือน 9 ของจีนซึ่งเป็นวันออกบวชของเจ้าแม่กวนอิม)
นำโดย พระอธิการพิเชษฐ์ อภิชาโต (เจ้าอาวาสวัดแดงประชาราษฏร์)
ประธานฝ่ายสงฆ์ พระอาจารย์ธงชัย ธมฺมกาโม (เทียนเต็ก ซินแส)
ประธานฝ่ายฆราวาส คุณอัฉรา แซ่โง้ว

พิธีเททองหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม (1/3)พิธีเททองหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม (2/3) พิธีเททองหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม (3/3)


:: www.tiantek.com :: Designed by Templateism.com Copyright © 2014

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.